Tư vấn thiết kế

Dự án đầu tư xây dựng: Đường trục trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Quy mô dự án:

- Dự án nhóm B, công trình Giao thông đô thị, cấp II
- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng 04 tuyến đường (gồm 02 tuyến chính và 02 tuyến nhánh) với tổng chiều dài: 2.390m theo tiêu chuẩn đường đô thị. Các hạng mục của dự án: Nền mặt đường, hệ thống nút giao, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, cấp điện – điện chiếu sáng, trồng cây xanh và hệ thống an toàn giao thông.
- Thông số kỹ thuật của dự án:


– Tuyến chính số 01: L=180m, mặt cắt ngang Bn=40,0m. Trong đó Bhe=2×8,0m, Bmat=2×10,5m, Bphancach=3,0m.

 

– Tuyến chính số 02 (nối tiếp với tuyến chính số 01): L=1.490m, mặt cắt ngang Bn= 53,0m trong đó Bhe=2×8,0m, Bmat=2×10,5m, Bphancach=16,0m.

– Tuyến nhánh số 1: L=350m, mặt cắt ngang Bn=30,0m trong đó Bhe=2×7,5m, Bmat=15,0m

 – Tuyến nhánh số 2: L=370m, mặt cắt ngang Bn=30,0m trong đó Bhe=2×7,5m, Bmat=15,0m

Kết cấu mặt đường cấp cao A1, thiết kế với tải trọng trục Q=12T/Trục, Eyc≥155Mpa, kết cấu từ trên xuống dưới gồm có:
+ Lớp BTN hạt mịn dày: 5cm

+ Lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn: 0,5kg/m2

+ Lớp BTN hạt thô dày: 7cm

+ Lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn: 1,0kg/m2

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I dày: 15cm

+ Lớp cấp phối đá dăm loại II dày: 35cm

– Hè đường: Mặt đường trồng cỏ lá tre chống xói đất, trên hè bố trí trồng các cây xanh bóng mát kích thước 1,2mx1,2m

– Ngăn cách mặt đường và hè đường bằng bó vỉa BTXM đúc sẵn có kích thước 18x26cm, tấm đan rãnh bằng BTXM đúc sẵn

– Hệ thống an toàn giao thông, vạch sơn, biển báo

Hệ thống thoát nước mưa: Được bố trí dọc theo hai bên tuyến trên hè đường bằng cống BTCT đúc sẵn ø1.000 – ∅1.500 đặt trên gối đỡ bằng BTCT, dưới đệm cát đầm chặt. Nước mưa được thu vào hệ thống giếng thu, giếng thăm với khoảng cách 40-50m/giếng.
Hoàn trả hệ thống kênh mương thủy lợi hiện trạng cắt qua đường bằng cống BTCT và hệ thống mương xây
Hệ thống hào kỹ thuật, cống cáp kỹ thuật: Sử dụng hệ thống hào kỹ thuật bằng BTCT đúc sẵn, kích thước BxH = 0,8×0,8m; Ga kỹ thuật bằng BTCT M200# đổ tại chỗ, tấm đan BTCT M200#
Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng: Xây dựng mới 01 trạm biến áp để cấp nguồn cho hệ thống điện.  Điện chiếu sáng bố trí trung bình 30 – 35m/cột, cột bát giác, côn liền cần mạ kẽm cao 11m, bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng, P=180W, trên các tuyến nhánh bố trí cột 9m, bố trí so le hai bên hè đường.
Tổng mức đầu tư dự án: 153.308.153.000 đồng
+ Chi phí xây dựng:               89.187.226.000 đồng

+ Chi phí thiết bị:                      1.463.000.000 đồng

+ Chi phí bồi thường GPMB: 37.852.462.000 đồng

+ Chi phí QLDA:                        1.630.227.000 đồng

+ Chi phí tư vấn ĐTXD:            4.035.799.000 đồng

+ Chi phí khác:                          5.202.155.000 đồng

+ Chi phí dự phòng:               13.937.104.000 đồng