Đội ngũ chuyên gia

Với số lượng cán bộ thường trực khoảng 40 Thạc sỹ, kỹ sư Công ty có thể đảm nhiệm cùng lúc hàng chục công trình trong lĩnh vực tư vấn, với phương châm lấy con người làm nền tảng phát triển, lấy khoa học tri thức làm hành trang tiến bước, Sao Khuê tin tưởng rằng chúng tôi chắc chắn còn tạo ra nhiều giá trị hơn trong tương lai. Chúng tôi luôn cam kết đồng hành, tận tâm, trách nhiệm đối với từng dự án mà mình được giao với mục tiêu: Công trình chất lượng, giá thành hợp lý, đảm bảo mỹ quan.