Tư vấn thiết kế

 • Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Di Trạch, Xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội

  Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Di Trạch

  Địa điểm: Xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội

  Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức

  Thời gian thực hiện: 

  Quy mô dự án:

  Tổng mức đầu tư:

  Dịch vụ tư vấn: 

  Giá trị dịch vụ tư vấn:

  28 Tháng 12, 2021 Xem thêm
 • Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Thượng B, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội

  Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Thượng B

  Địa điểm: Xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội

  28 Tháng 12, 2021 Xem thêm