Virus SARS-CoV-2 đã biến chủng, kiểm soát chặt xuất nhập cảnh