Quảng Ninh tìm nhà đầu tư Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài 807 tỷ đồng