Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án ĐT.279 đoạn Nội Doi – thị trấn Phố Mới