Những xe ô tô nào chỉ được cấp giấy chứng nhận, không có tem kiểm định?