Mỹ cấm vận Nga dự án tỷ USD Việt Nam bế tắc, PVN dính vào kiện cáo