Sao Khuê được cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 1228/QĐ-SXD ngày 04/10/2019