Cung đường tuyệt đẹp cao tốc Hạ Long – Vân Đồn trước ngày thông xe