Cháy kiot chân toà nhà, hàng trăm người dân chung cư Kim Văn – Kim Lũ hoảng hốt tháo chạy