BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn: Tăng vốn, chỉ định thầu đồng loạt