Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể “thúc” tiến độ nhiều dự án quan trọng tại Hà Nội, Hưng Yên