VTV công bố hợp đồng truyền thông World Cup 2018 với FIFA và các nhà đài