Vĩnh Phúc: Kỳ tích “giữ chân” hơn 8.400 doanh nghiệp