Việt Nam thắng Lào: Trang chủ AFF Cup khen Quang Hải, báo Thái chúc mừng