Tuyển Việt Nam nhận ‘hung tin’ đấu Thái Lan, thầy Park khổ sở