Trước thềm trận chung kết tái ngộ Malaysia: Việt Nam cần cẩn trọng