Trụ sở UBND lắp điện mặt trời, có cảnh quan như công viên ở TP HCM