Tránh để nhà thầu bị loại cứng nhắc vì chưa đăng ký trên Hệ thống