Thủy lợi

 • Dự án: Cầu bắc qua đầm làng xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội

  Dự án: Cầu bắc qua đầm làng xã Lại Yên

  CĐT: UBND xã Lại Yên

  Địa điểm: Xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội

  08 Tháng 12, 2021 Xem thêm
 • Dự án: Cầu qua sông Bù Lu – Lăng Cô – Huế

  Dự án: Cầu qua sông Bù Lu

  Địa điểm: Lăng Cô – Huế

  08 Tháng 12, 2021 Xem thêm
 • Dự án: Kè bờ đầm phía Bắc – Nam xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

  Dự án: Kè bờ đầm phía Bắc – Nam xã Lại Yên

  Địa điểm: Xã Lại Yên – huyện Hoài Đức, Hà Nội

  08 Tháng 12, 2021 Xem thêm