Thu giá BOT tự động: Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội nói gì?