Thư chúc mừng 13 năm Ngày thành lập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.