Tai nạn trong hầm đường bộ Hải Vân, ách tắc giao thông Bắc- Nam