Quản lý vận hành chung cư – yếu tố quan trọng nhiều chủ đầu tư còn bỏ ngỏ