Nhà mạng đã được phép khuyến mại 100% thẻ cào cho di động trả trước?