Mưa lũ lịch sử vừa qua, Nam Bộ đối diện hạn hán và xâm nhập mặn