Lễ truy điệu trang trọng tại tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang