Khu công nghiệp, khu chế xuất không được phép có dân sinh sống

Khu công nghiệp, khu chế xuất không được phép có dân sinh sống

Đây là nội dung trong nghị định Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10/7.

Cụ thể, Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế sẽ có hiệu lực từ 10/7.

Nghị định nêu rõ: Trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống. Chỉ những nhà đầu tư, người làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và những người có quan hệ công tác với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được ra vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

Khu cong nghiep, khu che xuat khong duoc phep co dan sinh song hinh anh 1
Từ 10/7, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ không được phép có dân cư sinh sống.

Trường hợp cần thiết, người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau: Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Không kèm theo gia đình và người thân; Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nơi ở của nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở; doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người nước ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7, Nghị định 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán Nhà nước cũng sẽ đi vào hiệu lực.

Nghị định nêu rõ: Kiểm toán nhà nước sử dụng số kinh phí 5% để chi cho các nội dung sau: Chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước không vượt quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định, gồm: Lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp vượt khung, phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị quyết số 325/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước.

Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.