Trump nói Mỹ cần xây nhiều viện tâm thần để ngăn xả súng