Iran “tố ngược” Mỹ tấn công tàu dầu, Washington cân nhắc phương án quân sự