GRDP ước tăng 8,3%, quy mô kinh tế TPHCM chiếm gần 1/4 cả nước