Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VÀ KINH NGHIỆM:

1. Nhân lực
Nhân lực Công ty (xem sơ đồ bố trí nhân lực Công ty) được cơ cấu như sau:

1.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

Bao gồm Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác của HĐQT.
Chức năng và nhiệm vụ: quản lý tổng thể, xây dựng kế hoạch và chiến
lược kinh doanh dài hạn của công ty. Giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc Cty

1.2. Ban giám đốc Công ty:

Chức năng và nhiệm vụ: Toàn quyền điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Triển khai chiếnm lược kinh doanh của HĐQT, báo cáo và chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả kinh doanh hàng năm.

1.3. Phòng tài chính nhân sự, kế toán:

Bao gồm các cán bộ kế hoạch, kế toán, thủ quỹ …
Chức năng và nhiệm vụ: Giao dịch ký kết hợp đồng, tham mưu ban giám đốc để lên kế hoạch hoạt động hà Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Sao Khuê

1.4. Phòng quản lý kỹ thuật – KCS:

Bao gồm các kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn như: Xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, Kiến trúc sư, đã từng tham gia khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch, thi công các loại công trình.

Chức năng và nhiệm vụ: tham gia các công trình với tư cách là những kỹ sư giám sát kỹ thuật thiết kế xây dựng công trình đồng thời mọi hồ sơ của Công ty trước khi xuất bản phải được Phòng quản lý kỹ thuật ký mới được phép xuất bản để giao cho khách hàng.

1.5. Phòng thiết kế công trình:

Là các kỹ sư thuộc các chuyên ngành: Giao thông, Xây dựng dân dụng, Kiến trúc sư, Thuỷ lợi, kỹ sư điện, … có đủ trình độ về chuyên môn, đã từng tham gia khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công nhiều công trình trên phạm vi cả
nước.
Chức năng và nhiệm vụ: Thực hiện các công trình của Công ty với tư cách là những người sản xuất trực tiếp trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, lập dự toán và thẩm tra các dự án mà công ty đảm nhiệm.

1.6. Phòng khảo sát địa hình:
Phòng khảo sát địa hình với đầy đủ các máy trắc địa quang, trắc địa cơ và máy toàn đạc điện tử có thể đưa ra kết quả khảo sát địa hình chính xác, hệ thống thiết bị hiện đại vừa có thể đo đạc lưu giữ số liệu và số hoá số liệu hiện trường.

Đội ngũ nòng cốt là các kỹ sư, cử nhân, trung cấp chuyên ngành trắc địa kỹ thuật công trình thuộc các trường Đại học Mỏ và Giao thông.
Chức năng và nhiệm vụ: khảo sát, đo vẽ địa hình để cung cấp số liệu cho bộ phận thiết kế lập quy hoạch và thiết kế các công trình.

1.7. Phòng khảo sát địa chất:

Phòng khảo sát địa chất được trang bị các loại máy khoan địa chất tiên tiến nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của công việc.

Đội ngũ nòng cốt là kỹ sư, cử nhân, trung cấp chuyên ngành địa chất công trình. Chức năng và nhiệm vụ: khảo sát, thăm dò và thí nghiệm địa chất để cung cấp số liệu cho bộ phận thiết kế lên quy hoạch và thiết kế các công trình.

Các số liệu về địa chất khi có nhu cầu về thí nghiệm sẽ được chuyển đến các phòng thí nghiệm có dấu LAB hoặc VIS-LAB hợp pháp. Hiện tại công ty đã liên kết với một số phòng thí nghiệm của các Viện, Trường và một số công ty trong lĩnh vực chuyên môn nên đảm bảo được chất lượng và tiến độ thí nghiệm theo yêu cầu đề ra của công trình.

1.8. Phòng Giám sát công trình:
Đội ngũ giám sát là các kỹ sư thuộc các chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, … với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Các công trình của công ty đảm nhận luôn hoàn thành và đạt chất lượng tốt.

2. Bộ phận chuyên gia
Là các kỹ sư có thâm niên trong nghề, đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Thiết kế, thẩm tra, giám sát và thi công các công trình lớn. Luôn là những người tiên phong trong những lần nhận đầu bài từ phía Chủ đầu tư, có ý kiến chuyên môn cao giúp cho bộ phận thiết kế định hướng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Xem cơ cấu tổ chức công ty (PDF)

DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA SAO KHUÊ