Giai đoạn hiện nay đã nên làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam?