Đấu thầu hạ tầng bến xe ở Long An: Hiểu sai về hợp đồng tương tự?