Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long lần đầu đón 2 tàu biển