“Cấm cửa” nhà thầu nếu không sửa chữa dứt điểm hằn lún QL1