Báo Bắc Kạn: Thông báo thu giá dịch vụ tuyến đường Thái Nguyên